Elverum Energi

Elverum Energis formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap.

bildet viser et damanlegg

Om oss

Elverum Energi eies av Elverum kommune.

Elverum Energis formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap.

Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, bioenergi, strømdistribusjon og fjernvarme. Kjernevirksomheten utøves gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon og Eidsiva Energi

Kontakt oss

firmapost@elverumenergi.no

Nyheter