Elverum Energi

Elverum Energi AS er morselskapet i konsernet. Kjernevirksomheten til Elverum Energi AS er fornybar kraftproduksjon, bioenergi, strømdistribusjon og annen tilknyttet infrastuktur. Kjernevirksomheten utøves gjennom eierskapet i Østerdalen Kraftproduksjon og Innlandet Energi Holding.

Hovedmålene for selskapet er:

  • Bygge og eie fornybar kraftproduksjon i hovedsak gjennom datterselskaper
  • Være delaktig i miljøvennlig bioenergi, strømforsyning og annen tilknyttet infrastruktur i hovedsak gjennom tilknyttede selskap
  • Ha fokus på det grønne skiftet, klima, miljø og bærekraft for øvrig
  • Sikre aktivt og utviklende eierskap
  • Sikre tilfredsstillende lønnsomhet

Generalforsamling, styre og ledelse

Elverum formannskap er generalforsamling i Elverum Energi AS.

Styret i Elverum Energi AS består av:

  • Erik Engan, styreleder
  • Per Erik Skaugrud, nestleder
  • Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk, styremedlem
  • Lene Faraasen, styremedlem
  • Daglig leder: Vivi Grøtting
bildet viser et damanlegg
Bildet viser en mann
bildet viser et damanlegg

Rapport Åpenhetsloven

Konsernet Elverum Energi jobber aktivt for at vi selv, våre leverandører og samarbeidspartnere driver virksomheten uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er viktig for oss å sikre at hele vår verdikjede ivaretar arbeidstakernes rettigheter i henhold til vilkårene i Åpenhetsloven og OECD sin veileder.

Finansiell Informasjon