Om oss

Konsernet Elverum Energi består av morselskapet Elverum Energi AS og datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS. Elverum Energi AS eies 100% av Elverum kommune. Østerdalen Kraftproduksjon AS eies 67 % av Elverum Energi AS og 33 % av Nord-Østerdal Kraftlag SA. Elverum Energi eier 1,235 % av aksjene i Innlandet Energi Holding AS (som eier 49,5% av aksjene i Eidsiva Energi AS). 

Elverum Elektrisitetsverk startet kraftproduksjonen i Skjefstadfossen 10. desember 1910, og leverte strøm til sju kommuner før 2. verdenskrig. I 1999 ble elektrisitetsverket omorganisert til et konsern med tre datterselskaper: Kraftproduksjon, strømdistribusjon og kraftomsetning. Kraftomsetningen ble solgt til Hafslund. Etter år 2000 har Elverum Energi i tillegg bygd ut fjernvarme og fiber til bredbånd. 

I januar 2015 ble nettvirksomheten og fjernvarmen solgt til Eidsiva, og kjøpesummen ble gjort opp i Eidsiva-aksjer. Samtidig ble de ansatte overført til Eidsiva.

bildet viser en bru